ErawineShop

Chateau Vray Croix de Gay

Majetek je pojmenován podle kříže, který sousedí s vinicemi a který sloužil jako průvodce poutníků do Compostely. Panství, které v roce 1949 získala rodina Guichardových, a které po dlouhou dobu spravovali Aline Guichard a Paul Goldschmidt, vstoupilo do hlavního města Françoise Pinaulta v roce 2013. Nyní je jediným vlastníkem. Jeho vynikající terroir se rozkládá na třech malých pozemcích, z nichž největší se nachází za Pétrusem, vedle Lafleur. Je tvořena révou na štěrkovitých jílovitých půdách.

Vína z vinařství Chateau Vray Croix de Gay

Seznam přání 0
Otevřít seznam přání Pokračovat v nákupu